1. Informacje ogólne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018 roku informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w serwisie jest Spółka pod firmą POLSKIE OPAKOWANIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się:
 1. Z Administratorem mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych (np. komputer, tablet, smartphone) pliki cookies (tzw. „ciasteczka”),
 • poprzez narzędzie monitorujące Google Analytics dostarczane przez Google Inc.
 1. Zbierane i wykorzystywane informacje o użytkownikach ograniczamy do niezbędnego minimum, które pozwala nam świadczyć usługi na odpowiednim poziomie.

2. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika Serwisu.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane wprowadzane za pomocą formularza nie są udostępniane lub powierzane do przetwarzania podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.
 4. Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawo do wglądu, modyfikacji, przeniesienia danych i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie (zapomnienia). Usunięcie danych może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji serwisu.
 5. Z zastrzeżeniem nadrzędnej roli postanowień art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Serwis przetwarza dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) w/w Rozporządzenia. tj. wyłącznie w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych, tj. zoptymalizowania jakości świadczeń realizowanych na rzecz odbiorców dostaw lub usług Administratora danych osobowych
 6. Dane podawane w formularzach są przetwarzane w zakresie, o którym mowa powyżej, wyłącznie w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu kontaktu handlowego.
 7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane stronom trzecim, tj. podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. komputer, tablet, smartphone) Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
 • w celu szybszego ładowania strony www.polskieopakowania.com w przypadku ponownego jej odwiedzenia.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 
 1. „sesyjne” (session cookies),
 2. „stałe” (persistent cookies). 

Ad. a. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Ad. b. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera przeglądarka internetowa.
 2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 5. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 6. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Informacje o adresie IP.
 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 2. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Google Analytics

Ruch na stronie www.polskieopakowania.com  monitorowany jest przez system analityczny Google Analytics, którego celem jest gromadzenie danych o sposobie korzystania ze stron i ich popularności. Dane te to np. używana przeglądarka lub adres IP. Nie będą one nigdy udostępniane przez nas podmiotom trzecim.

6. Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu lub powierzeniu do przetwarzania stronom trzecim (podmiotom zewnętrznym) wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych, tj. w celach niezbędnych do realizacji zamówienia, nie w celach marketingowych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane lub powierzane do przetwarzania wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Formularz kontaktowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zapytań na Witrynie:
  • imię i nazwisko,
  • nazwa firmy*,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu.
 4. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla przesłania zapytania ofertowego w ramach Witryny. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 5. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań, w zakresie wynikającym z żądania.

7. Usunięcie danych

 1. W celu usunięcia danych osobowych i zaprzestania ich przetwarzania przez firmę POLSKIE OPAKOWANIA Sp. z o.o. należy wysłać oświadczenie o chęci usunięcia danych na adres: dzialprawny@polskieopakowania.com
 2. Oświadczenie musi być wysłane z maila, który widnieje w naszej bazie danych.

8. Zarządzanie plikami cookies

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Mają Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: dzialprawny@polskieopakowania.com 

9. Prawa Użytkownika Serwisu

 • prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych w zakresie określonym w art. 15 RODO;
 • zgodnie z art. 16 RODO – prawo do sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
 • zgodnie z art. 17 RODO – prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne,
 • zgodnie z art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile:

– prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana,

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu,

– nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

– wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 wobec przetwarzania.

 • zgodnie z art. 20 RODO – prawo do otrzymania dostarczonych nam Państwa danych w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”);
 •  zgodnie z art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub naszej siedziby przedsiębiorstwa. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania lub usuwania danych, a także w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach określonych w niniejszej polityce prywatności prosimy o kontakt z Administratorem danych: POLSKIE OPAKOWANIA Sp. z o.o., adres e-mail: dzialprawny@polskieopakowania.com 

 • Zgodnie z art. 21 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.